ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง บูรณาการความรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์มีเอกภาพในความหลากหลาย (Unity in Diversity)
เพื่อประยุกต์องค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
โดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ให้เพียบพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและพลวัตวัฒนธรรมในบริบทสากล

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้นำด้านการประยุกต์องค์ความรู้สาขามนุษยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศและสู่สากล

ค่านิยม

สร้างสรรค์ มองไกล ร่วมใจ พัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

คณะมนุษย​ศาสตร์​ ขอแสดง​ความยินดีนิสิตที่ไปนำเสนอผลงานที่ ICAA 2023 วันที่ 16 มิถุนายน 2566 (2023)

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนิสิตระดับปริญญาตรี​ ​ ภาควิชา​ภาษา​ต่างประเทศ​ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ​การประชุม​วิชาการ​ระดับนานาชาติทางศิลปศาสตร์​ประยุกต์​ ครั้งที่​ 6​ The 6th International Conference on Applied Liberal Arts: ICAA 2023
September 13, 2023

การแสดงคอนเสิร์ต Thai Contemporary Orchestra “From Roots to Lives” จากรากสู่โลก

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมด้วยนักดนตรีเยาวชน ศิลปินและนักร้อง อาทิ วงสไบวงดนตรีไทยร่วมสมัยที่ประกอบด้วยนักดนตรีผู้หญิงล้วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงคอนเสิร์ต “จากรากสู่โลก” (Thai Contemporary Orchestra “From Roots to Lives”) คอนเสิร์ตแสดงผลงานวิจัยและการสร้างสรรค์เพลงไทยร่วมสมัย ในรูปแบบวงดุริยางค์ไทยที่ใช้ทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีตะวันตกบรรเลงร่วมกันการแสดงครั้งนี้ผสมผสานเทคนิคการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละประเภทได้อย่างน่าสนใจและบทเพลงเป็นผลงานประพันธ์และเรียบเรียงโดย ร.อ.สมนึก แสงอรุณ ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่จำนวน 10 บทเพลง เล่าภูมิหลังประวัติศาสตร์ในเเต่รัชสมัยร้อยเรียงตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 นับว่าเป็นการแสดงที่สามารถบูรณาการดุริยางคศิลป์และประวัติศาสตร์ได้อย่างงดงาม
September 10, 2023
Featured image for “การแสดงคอนเสิร์ต Thai Contemporary Orchestra “From Roots to Lives” จากรากสู่โลก”

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายและบทกวี “วิถีชีวิตไทยกับวิถีเกษตร”

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายและบทกวี “วิถีชีวิตไทยกับวิถีเกษตร” เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
September 6, 2023
Featured image for “ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายและบทกวี “วิถีชีวิตไทยกับวิถีเกษตร””

HUMAN Insight

Image

คอนเสิร์ต KASETSART WINDS x THE SWEAT ROCK   Road to Texas II “Nostalgia”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงคอนเสิร์ตระดมทุน Road to Texas ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายนนี้​ เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุม​และแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ชื่อชุดการแสดง คอนเสิร์ต Road to Texas II “Nostalgia” โดย วง Kasetsart Winds จะประชันและบรรเลงร่วมกับวง the Sweat Rock ในบทเพลงที่ชวนให้ผู้ชมหวนคะนึงถึงความหลังยุค 70’s – 90’s หลากหลายอารมณ์เพลง ทั้ง เพลงรักหวาน ๆ และ เพลง Hard Rock มันส์สุดเหวี่ยง
June 12, 2023

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คติและความหมายแห่งโบราณราชประเพณี”

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ร่วมกับภาควิชาวรรณคดีและภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คติและความหมายแห่งโบราณราชประเพณี” เฉลิมฉลองวาระ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
June 12, 2023
Featured image for “โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คติและความหมายแห่งโบราณราชประเพณี””

คอนเสิร์ต KASETSART WINDS Road to Texas

Kasetsart Winds กับเส้นทางไปแสดงมรดกวัฒนธรรมและดนตรีในงานประชุมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับวงดุริยางค์เครื่องลมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
June 12, 2023
Featured image for “คอนเสิร์ต KASETSART WINDS Road to Texas”
Image

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์
อาจารย์ประจำจากภาควิชาดนตรี
สาขาดนตรีไทย

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น "ครูดนตรี ผู้สร้างแรงบันดาลใจ" ในโครงการเชิดชูเกียรติครูดนตรี พิจารณามอบรางวัลโดย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

#HumanitiesKU #Congratulations

Image

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์
อาจารย์ประจำจากภาควิชาดนตรี
สาขาดนตรีไทย

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น "ครูดนตรี ผู้สร้างแรงบันดาลใจ" ในโครงการเชิดชูเกียรติครูดนตรี พิจารณามอบรางวัลโดย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

#HumanitiesKU #Congratulations

ภาพกิจกรรม

Image

วันสถาปนากองวิเทศสัมพันธ์ครบรอบ 29 ปี

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคุณอารยา พืชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองวิเทศสัมพันธ์ครบรอบ 29 ปี วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
May 18, 2023
Image

บรรณกิจ พิมพการ นักอ่าน/เขียน: ประวัติศาสตร์หนังสือกับวรรณกรรมไทยศึกษา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาวรรณคดี และฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Department for Languages and Cultures of Southeast Asia, University of Hamburg จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “บรรณกิจ พิมพการ นักอ่าน/เขียน: ประวัติศาสตร์หนังสือกับวรรณกรรมไทยศึกษา” ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานจากแผนงานวิจัย “ประวัติศาสตร์หนังสือกับวรรณกรรมศึกษาในบริบทไทย” ที่มี รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย
May 18, 2023
Image

HUM MUSIC RUN 2023

ประมวลภาพกิจกรรม HUM MUSIC RUN 2023 งานเดิน-วิ่งพร้อมฟังเพลงบรรเลงดนตรีสด ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไป นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง HUM MUSIC RUN 2023 จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะมนุษยศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งกับผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร สามารถรับชมภาพกิจกรรทั้งหมดจากกล้องคณะมนุษยศาสตร์ได้ที่ https://kasets.art/zTb4Qy
May 18, 2023
Image

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารที่ทรงพลัง

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารที่ทรงพลัง” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 1
May 18, 2023
Image

คณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่คณะมนุษยศาสตร์

ต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ให้การต้อนรับพันเอกปเสฎฐา สารลักษณ์ ผู้อำนวยการกองวิชาอักษรศาสตร์ และคณาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL) และนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 300/6 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
May 18, 2023
Image

การทำปั้นขลิบทอดและกรอบเค็ม

15 ก.พ. 66 ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ลงพื้นที่จัดอบรมหลักสูตร “การทำปั้นขลิบทอดและกรอบเค็ม” ให้แก่ชุมชน ณ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสอนการทำขนมไทย ได้แก่ ปั้นขลิบทอด กรอบเค็ม และขนมบ้าบิ่น โดยมีชุมชนบ้านจวนเก่า ตำบลหัวป่าเข้าร่วมอบรม การจัดการอบรมดังกล่าวเป็นการถนอมอาหารโดยปราศจากสารกันบูด ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งในด้านความสะอาด สี กลิ่น รสชาติและเพื่อยืดอายุการเก็บอาหารให้ได้นาน โดยต่อยอดผลการประกวด Logo ในปีที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งหลักสูตรการอบรมทั้งหมดนี้จะผนวกกับองค์ความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์ในกลุ่มวิชาการจัดการและการตลาดการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ติดตามข่าวสารการบริการวิชาการเพิ่มเติมได้ที่ https://lifelonglearning.human.ku.ac.th/activity
May 18, 2023
ImageImage

under maintenance