ปรัชญาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง บูรณาการความรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์มีเอกภาพในความหลากหลาย (Unity in Diversity)
เพื่อประยุกต์องค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
โดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ให้เพียบพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและพลวัตวัฒนธรรมในบริบทสากล

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้นำด้านการประยุกต์องค์ความรู้สาขามนุษยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศและสู่สากล

ค่านิยม

สร้างสรรค์ มองไกล ร่วมใจ พัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

ขอเชิญ​ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “Cultural Literacy”

คณะมนุษย​ศาสตร์​ขอเชิญ​ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “Cultural Literacy” โดยวิทยากร​ คุณพสุนธรา​ เทพปัญญา ณ​ ห้องประชุม​และแสดง​ดนตรี​ อาคารจุฬาภรณ์​พิศาล​ศิลป์​ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา​ 13.00​-16.00​ น. ลงทะเบียนได้ที่ https://qrco.de/beoTvA Faculty of Humanities Kasetsart University “Cultural Literacy” A Special Lecture by Pasuntra Dhebpunya Join us at HUM4 Concert Hall Feb 28, 13.00 To 16.00 PM The Lecture is in English. Register at : https://qrco.de/beoTvA
February 23, 2024

วายศึกษา วายสร้างสรรค์ วายยั่งยืน: Sustaining BL/Y Studies and Creative Sectors

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวายศึกษา วายสร้างสรรค์ วายยั่งยืน: Sustaining BL/Y Studies and Creative Sectors👨‍❤️‍👨 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567เวลา 10.00 – 17.00 น.ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร🍒 ลงทะเบียนร่วมงานได้ทาง https://kasets.art/DsVC86
February 22, 2024
Featured image for “วายศึกษา วายสร้างสรรค์ วายยั่งยืน: Sustaining BL/Y Studies and Creative Sectors”

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด STORY BOARD “มนุษยศาสตร์ : ศาสตร์ของความเป็นมนุษย์”

ขอเชิญชวน นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด STORY BOARD “มนุษยศาสตร์ : ศาสตร์ของความเป็นมนุษย์” ชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท – รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท – รางวัลชมเชย 5,000 บาท (2 รางวัล) รายละเอียด​การรับสมัคร​ https://drive.google.com/…/1-J66B7tvmzxZfMICZ4m8W4ImgEp… รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567
February 22, 2024
Featured image for “ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด STORY BOARD “มนุษยศาสตร์ : ศาสตร์ของความเป็นมนุษย์””

HUMAN Insight

Image

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อ และ/หรือ บทความวิชาการภาษาไทยหรือภาษาฝรั่งเศส โครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อ และ/หรือ บทความวิชาการภาษาไทยหรือภาษาฝรั่งเศส โครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา “ฝรั่งเศสในสุวรรณภูมิ: การเดินทางในโลกสหวิทยาการ” วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อ. เมือง จ. ขอนแก่น โดยมีกำหนดรับบทคัดย่อหรือบทความฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ที่ https://forms.gle/dHGrUov9kES7bYrJ7 **บทความจากการประชุมวิชาการที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารคณะของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 4 มหาวิทยาลัย** (ท่านสามารถเลือกตีพิมพ์เผยแพร่บทความในรายงานการประชุม หรือ วารสารคณะของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 4 มหาวิทยาลัย) รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://tinyurl.com/y95bmsru สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – ผศ.ดร.ธีระ รุ่งธีระ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ที่ theerar@msu.ac.th – อ.ดร.กันตพงศ์ จิตต์กล้า (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ที่ ckanta@kku.ac.th ———————————– Appel à communication Colloque interdisciplinaire national sur études françaises
February 22, 2024

International Interdisciplinary Seminar on “Climate and Environmental Thinking”

คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนา International Interdisciplinary Seminar on “Climate and Environmental Thinking” วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้อง Main Conference อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting (Meeting ID: 994 8434 8476 Passcode: fssnu) #ช่วงเช้า การบรรยายในหัวข้อ ทรัพยากรน้ำและประเด็นสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร การบรรยายในหัวข้อ สังคมไทยกับทิศทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้ง และประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ เสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ “Climate and Environmental Thinking” • โดย รองศาสตราจารย์
February 20, 2024
Featured image for “International Interdisciplinary Seminar on “Climate and Environmental Thinking””

Anthropocene ในทวิวัจน์ของนักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาพิเศษสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 Anthropocene ในทวิวัจน์ของนักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย • ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา • ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อ.ทิวาพร ใจก้อน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ดำเนินรายการ • อ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Cisco Webex และ Fanpage คณะมนุษยศาสตร์ มก. ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มก. บางเขน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-579-5566 ต่อ 4345 ่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเสวนาได้ที่ https://kasets.art/8FXonH
February 16, 2024
Featured image for “Anthropocene ในทวิวัจน์ของนักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
Image

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์
อาจารย์ประจำจากภาควิชาดนตรี
สาขาดนตรีไทย

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น "ครูดนตรี ผู้สร้างแรงบันดาลใจ" ในโครงการเชิดชูเกียรติครูดนตรี พิจารณามอบรางวัลโดย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

#HumanitiesKU #Congratulations

Image

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์
อาจารย์ประจำจากภาควิชาดนตรี
สาขาดนตรีไทย

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น "ครูดนตรี ผู้สร้างแรงบันดาลใจ" ในโครงการเชิดชูเกียรติครูดนตรี พิจารณามอบรางวัลโดย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

#HumanitiesKU #Congratulations

ภาพกิจกรรม

Image

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ และ Yunnan Around Asia Education Center (YAAE)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลี เพชราทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ พร้อม อาจารย์ ดร.ดีอนา คาซา ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับใหม่ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ และ Yunnan Around Asia Education Center (YAAE) ณ ห้อง401 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
February 23, 2024
Image

การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการทำงาน

ภาพกิจกรรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการทำงาน” ภาควิชาบัญชี และโครงการปริญญาตรีการบัญชีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 101 คน โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Maruay Garden Hotel การอบรมแบ่งเป็น 2 หัวข้อดังนี้ 1. การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในอาชีพ 2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการทำงาน วิทยากร: 1. อาจารย์ ดร.ภพพิศลย์ ภพอุดม 2. อาจารย์ธีรัตม์ ฉวีวรรณ 3. คุณชนกสุดา ชุมนานนท์ ** ผู้ที่สนใจจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการทำงาน” สามารถติดต่อเพื่อขอรับการประเมินราคาเบื้องต้นและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1.นางรัชดาภร เหง้าพรหมมินทร์ โทรศัพท์ 02-579-5566-8 ต่อ 1108 หรือ โทรศัพท์มือถือ 09-8780-0550 / E-mail: ac.human.ku@gmail.com 2.นางสาวงามชื่น หวานหอม โทรศัพท์ 02-579-5566-8 ต่อ
February 23, 2024
Image

ต้อนรับผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง รศ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และหัวหน้างานบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าพบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เพื่อหารือเกี่ยวกับการเทียบเคียงสมรรถนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ณ ห้องประชุม 300/6 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30-12.00 น.
February 20, 2024
Image

โครงการภาษาอังกฤษคิดส์อาสา ครั้งที่ 3

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นิสิตจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษคิดส์อาสา ครั้งที่ 3 ให้กับน้องๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตา ร่วมกันถ่ายทอดความรู้และทำกิจกรรมเข้าฐานร่วมกับนักเรียนผู้พิการทางสายตา ณ หอประชุม โรงเรียนสอนคนตาบอด เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://drive.google.com/…/1n7RYPZtQyBalg4XZCww5mb4a6ir…
February 16, 2024
Image

พิธีเปิดค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 8

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ไพรินทร์ กะทิพรมราช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 8 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละภูมิภาค ได้นำความรู้ที่ตนมีแลกเปลี่ยนกับนิสิต/นักศึกษาจากแต่ละสถาบันและชุมชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายนิสิต/นักศึกษาที่ได้ทำงานร่วมกัน ได้ร่วมเรียนรู้ สืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้าน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
February 13, 2024
Image

โครงการวัฒนธรรมความรู้สู่ความยั่งยืน (Knowledge Culture for Sustainability

ประมวลภาพโครงการวัฒนธรรมความรู้สู่ความยั่งยืน (Knowledge Culture for Sustainability) เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เดอะโลเคชั่น สวนผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดโครงการโดย ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะของบุคลากรสำนักงานเลขานุการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของคณะมนุษยศาสตร์ คือ “กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม” โดยเป็นการปรับทัศนคติของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและสามารถจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สานต่อจนเป็นวัฒนธรรมความรู้สู่ความยั่งยืนในอนาคต ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1tuTKExbr7rrrtRhvrWOgm9w…
February 13, 2024

ปฏิทินกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์

February 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ImageImage

under maintenance