ปรัชญาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง บูรณาการความรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์มีเอกภาพในความหลากหลาย (Unity in Diversity)
เพื่อประยุกต์องค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
โดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ให้เพียบพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและพลวัตวัฒนธรรมในบริบทสากล

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้นำด้านการประยุกต์องค์ความรู้สาขามนุษยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศและสู่สากล

ค่านิยม

สร้างสรรค์ มองไกล ร่วมใจ พัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

ตีกรับขับเสภา อาศรมเสภาเพาะกล้า รุ่นที่ 1

“อบรมที่เน้นให้ปฏิบัติได้จริง ทั้งการตีกรับ และขับเสภา ตามแนวทางของอาศรมขับคำหวาน” ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตีกรับขับเสภา อาศรมเสภาเพาะกล้า รุ่นที่ 1” ขึ้นเพื่อเจาะลึกเนื้อหา แนวคิด และเทคนิคที่สำคัญในการตีกรับขับเสภา ตามแนวทางของอาศรมขับคำหวาน สอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุภัค โมกขศักดิ์ 2. ดร.จักรพงษ์ กลิ่นแก้ว อบรมวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. หลักสูตรท่านละ 2,000 บาท รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
June 24, 2024

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2567

📣📣… หลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2567 ทั้งหมด 4 หลักสูตรเปิดรับสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ดังนี้ 📣✨หลักสูตรพูดปังดั่งพิธีกรมืออาชีพ รอบ 1วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย คุณปูเป้ ภัคนันท์ ธนาศรม และ คุณต๊อป อธิวัฒน์ ธีรนิธินันท์✨หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในที่สาธารณะ รอบที่ 1วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย ดร.ภพพิศลย์ ภพอุดม และ คุณชนกสุดา ชุมนานนท์✨หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม รอบที่ 5วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และ อาจารย์ ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข✨โครงการพูดได้ไม่ตายไมค์ รอบที่ 2วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ณ
June 4, 2024
Featured image for “หลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2567”

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 52 กับสถาบันขงจื๊อ มก.

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 52 กับสถาบันขงจื๊อ มก. ภาษาจีนระดับต้น ราคาเพียง 1,888 .- ภาษาจีนระดับกลาง ราคาเพียง 2,188 .- ภาษาจีนระดับสูง ราคาเพียง 2,388 .- สมัครได้ที่ลิงค์ https://kasets.art/bBa6y0 รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ก.ค. 67 เปิดสอนภาษาจีนระดับต้น กลางเเละสูง โดยอาจารย์ชาวจีน สถาบันขงจื๊อ มก. เริ่มเรียนวันที่ 6 ก.ค. – 10 ส.ค. 67 เรียนทุกวันเสาร์ วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 5 ครั้ง (รวม 15 ชั่วโมง) เรียน ON-SITE ที่อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนจบมีใบประกาศนียบัตร พิเศษสำหรับนักเรียนสาธิต มก./นิสิต มก./บุคลากร มก. /ศิษย์เก่าสถาบันฯ ท่านจะได้รับส่วนลด
May 28, 2024
Featured image for “คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 52 กับสถาบันขงจื๊อ มก.”

HUMAN Insight

Image

การบรรยายสาธารณะ Horror Studies in the Thai & Transnational Contexts สยองขวัญศึกษาในบริบทไทยและข้ามชาติ

— ขออภัย โครงการนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด — การบรรยายสาธารณะ Horror Studies in the Thai & Transnational Contexts สยองขวัญศึกษาในบริบทไทยและข้ามชาติ ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ลงทะเบียนได้ที่ https://kasets.art/HFXFDz (เต็มแล้ว) *ผู้ลงทะเบียนและมาร่วมงานจะได้รับหนังสือ “ผีอาเซียน รู้ผีรู้เรา: จินตมายาอุษาคเนย์” (พิมพ์ครั้งที่ 2) ทั้งนี้หนังสือมีจำนวนจำกัด *การบรรยายสาธารณะครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Academic Staff Mobility อันเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUIC) กับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมจัดงานครั้งนี้ยังประกอบด้วยเครือข่ายด้านการวิจัยจากหลายสถาบัน ได้แก่ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์; ศูนย์วิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล; Institute of Asia and
June 14, 2024

คณะมนุษยศาสตร์ยินดีต้อนรับ Dr. Mary Jane Ainslie

คณะมนุษยศาสตร์ยินดีต้อนรับ Dr. Mary Jane Ainslie จาก University of Nottingham Ningbo China ในโอกาสที่เริ่มต้นปฏิบัติงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญอาคันตุกะ (Visiting Scholar) สังกัดภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์ผู้ดูแลของ Dr. Ainslie คือรองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์; ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการขั้นสูงฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี *การปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญอาคันตุกะหรือศาสตราจารย์อาคันตุกะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านโครงการ Academic Staff Mobility ในวาระนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUIC) กับคณะมนุษยศาสตร์
June 13, 2024
Featured image for “คณะมนุษยศาสตร์ยินดีต้อนรับ Dr. Mary Jane Ainslie”

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 3)

ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 3) ประเภททุน แผนงานวิจัยหรือแผนงานสร้างสรรค์ แผนงานละไม่เกิน 500,000 บาท โครงการวิจัยหรือโครงการงานสร้างสรรค์เดี่ยว โครงการละไม่เกิน 70,000 บาท ทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แบบเบ็ดเสร็จ ทุนละ 100,000 บาท ทุนสนับสนุนการวิจัยค้นคว้าเอกสารเพื่อพัฒนาต้นฉบับหนังสือหรือตำราฉบับภาษาไทย โครงการละไม่เกิน 40,000 บาท ทุนสนับสนุนการวิจัยค้นคว้าเอกสารเพื่อพัฒนาต้นฉบับหนังสือหรือตำราฉบับภาษาต่างประเทศ โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท คุณสมบัติผู้รับทุน เป็นบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ และปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อหรือไปช่วยราชการที่หน่วยงานอื่น เป็นผู้ไม่ค้างส่งทุนวิจัยหรือทุนโครงการตำรา ตามระยะเวลาที่กำหนด  สอบถามรายละเอียดและส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ คุณศรีวรรณ (เบล) ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ อีเมล sriwan.b@ku.th ดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/3zyuD7r ปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 5 สิงหาคม 2567
June 4, 2024
Featured image for “เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 3)”

ข่าวสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

Image

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์
อาจารย์ประจำจากภาควิชาดนตรี
สาขาดนตรีไทย

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น "ครูดนตรี ผู้สร้างแรงบันดาลใจ" ในโครงการเชิดชูเกียรติครูดนตรี พิจารณามอบรางวัลโดย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

#HumanitiesKU #Congratulations

Image

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์
อาจารย์ประจำจากภาควิชาดนตรี
สาขาดนตรีไทย

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น "ครูดนตรี ผู้สร้างแรงบันดาลใจ" ในโครงการเชิดชูเกียรติครูดนตรี พิจารณามอบรางวัลโดย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

#HumanitiesKU #Congratulations

ภาพกิจกรรม

Image

พิธีมอบรางวัลการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ 6

พิธีมอบรางวัลการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ครั้งที่ 6 พุทธศักราช 2566 อาจารย์มาลินี สาคริก ประธานกรรมการมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์, อ.ดร.ฉัตรติยา เกียรตินาวี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, และคณาจารย์ภาควิชาดนตรี สาขาดนตรีไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ C asean อาคาร CW Tower โดยได้การสนับสนุนจาก มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
June 16, 2024
Image

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท นินจา เพอร์เฟคชั่น จำกัด

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.ฉัตรติยา เกียรตินาวี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ อ.สุรพล ธัญญวิบูลย์ จากภาควิชาดนตรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของวงดนตรี Kasetsart University Wind Symphony หรือ Kasetsart Winds และบริษัท นินจา เพอร์เฟคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ และเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตชั้นนำ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการร่วมมือกันดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์วง Kasetsart Winds ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ผ่านการแสดงในกิจกรรมหรือคอนเสิร์ต 2. เพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของสมาชิกวง Kasetsart Winds ผ่านการทำงานร่วมกับศิลปินมืออาชีพ และ 3. เพื่อสร้างโอกาสให้วง Kasetsart Winds ได้แสดงความสามารถและศักยภาพสู่สายตาสาธารณชน
June 16, 2024
Image

ต้อนรับตัวแทนผู้บริหารจาก Auburn University สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00-15.00 น. รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์และรศ.ดร.นภาศรี ทิมแย้ม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมผู้อำนวยการศูนย์ภาษา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาต่างประเทศ และภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับ Dr. Ellie Lee และ Dr. Sayyed Fawad Ali Shah ตัวแทนผู้บริหารจาก Auburn University สหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
June 16, 2024
Image

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2567

📅วันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ⭐️ฝ่ายกิจการนิสิต ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2567 ณ บ้านไม้ชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม ⭐️โดยมี ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง ท่านคณบดีเปิดโครงการและให้กำลังใจผ่านระบบออนไลน์ ⭐️โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต ⭐️วิทยากรบรรยายโดย คุณจักรพนธ์ เพ็ชร์ประยูร และ คุณอนุสรา แจ้งสว่าง 📝
June 7, 2024
Image

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนฝึกอบรมนิมมานรดี

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากโรงเรียนฝึกอบรมนิมมานรดี และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการศึกษาและปฏิบัติการ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนฝึกอบรมนิมมานรดี อินเตอร์แนชั่นแนล วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ เพื่อร่วมมือผลิตบุคลากรลงปฏิบัติงานในเรือสำราญ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งนี้เพื่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและส่งนิสิตของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานในเรือสำราญ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
June 4, 2024
Image

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
June 4, 2024

ปฏิทินกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์

June 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ImageImage

under maintenance