ภาพกิจกรรม

Image

วันสถาปนากองวิเทศสัมพันธ์ครบรอบ 29 ปี

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคุณอารยา พืชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองวิเทศสัมพันธ์ครบรอบ 29 ปี วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
May 18, 2023
Image

บรรณกิจ พิมพการ นักอ่าน/เขียน: ประวัติศาสตร์หนังสือกับวรรณกรรมไทยศึกษา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาวรรณคดี และฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Department for Languages and Cultures of Southeast Asia, University of Hamburg จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “บรรณกิจ พิมพการ นักอ่าน/เขียน: ประวัติศาสตร์หนังสือกับวรรณกรรมไทยศึกษา” ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานจากแผนงานวิจัย “ประวัติศาสตร์หนังสือกับวรรณกรรมศึกษาในบริบทไทย” ที่มี รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย
May 18, 2023
Image

HUM MUSIC RUN 2023

ประมวลภาพกิจกรรม HUM MUSIC RUN 2023 งานเดิน-วิ่งพร้อมฟังเพลงบรรเลงดนตรีสด ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไป นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง HUM MUSIC RUN 2023 จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะมนุษยศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งกับผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร สามารถรับชมภาพกิจกรรทั้งหมดจากกล้องคณะมนุษยศาสตร์ได้ที่ https://kasets.art/zTb4Qy
May 18, 2023
Image

คณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่คณะมนุษยศาสตร์

ต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ให้การต้อนรับพันเอกปเสฎฐา สารลักษณ์ ผู้อำนวยการกองวิชาอักษรศาสตร์ และคณาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL) และนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 300/6 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
May 18, 2023
Image

การทำปั้นขลิบทอดและกรอบเค็ม

15 ก.พ. 66 ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ลงพื้นที่จัดอบรมหลักสูตร “การทำปั้นขลิบทอดและกรอบเค็ม” ให้แก่ชุมชน ณ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสอนการทำขนมไทย ได้แก่ ปั้นขลิบทอด กรอบเค็ม และขนมบ้าบิ่น โดยมีชุมชนบ้านจวนเก่า ตำบลหัวป่าเข้าร่วมอบรม การจัดการอบรมดังกล่าวเป็นการถนอมอาหารโดยปราศจากสารกันบูด ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งในด้านความสะอาด สี กลิ่น รสชาติและเพื่อยืดอายุการเก็บอาหารให้ได้นาน โดยต่อยอดผลการประกวด Logo ในปีที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งหลักสูตรการอบรมทั้งหมดนี้จะผนวกกับองค์ความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์ในกลุ่มวิชาการจัดการและการตลาดการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ติดตามข่าวสารการบริการวิชาการเพิ่มเติมได้ที่ https://lifelonglearning.human.ku.ac.th/activity
May 18, 2023
Image

ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 7

คณะมนุษยศาสตร์นำโดยผศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นตัวแทนคณบดีร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 7 “ผูกเสี่ยวฮักมั่น สานสัมพันธ์ชาวผู้ไท เชื่อมสายใยต่างวัฒนธรรม” วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เฮ็ดสรรค์ ฮ่วมสร้าง ทางฮอยฮีต จารีตเมืองน้ำดำ
May 18, 2023
Image

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในความเป็นมนุษยศาสตร์ประยุกต์

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในความเป็นมนุษยศาสตร์ประยุกต์ ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในความเป็นมนุษยศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันอังคารที่ 8 และวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม Garden Cliff Resort & Spa Pattaya อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรสายวิชาการที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการที่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี ในการวางแผนสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพที่สูงขึ้น โดยการนำองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์มาสร้างเป็นนวัตกรรมในการทำงานและงานวิจัย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิชาการในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการสืบไป ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://kasets.art/FweHH3 และ https://kasets.art/pQysUj
May 18, 2023
Image

กิจกรรมเดินเที่ยวย่านเกษตร “กรีนดี อยู่ดี”

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเดินเที่ยวย่านเกษตร “กรีนดี อยู่ดี” วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเดินเที่ยวย่านเกษตรเป็นกิจกรรมหนึ่งในเทศกาล Bangkok Design Week 2023 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ในหลากหลายย่านทั่วกรุงเทพมหานคร ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะได้รู้จักเรื่องราวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับย่านเกษตร ผ่านวิทยากรและนิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เที่ยวงานเกษตรแฟร์ เที่ยวชมตลาด ไหว้ศาลตลาดอมรพันธ์ กินของอร่อยภายในตลาด และชมเทศกาลงานดีไซน์ที่จัดขึ้นภายในตลาดอมรพันธ์ ผู้สนใจสามารถเข้าชมตามจุดที่แนะนำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดช่วงเทศกาล Bangkok Design Week 2023 และสามารถติดตามเรื่องราวของย่านเกษตรได้ที่เพจ @ย่านเขียวเกษตร
May 18, 2023
Image

วันสถาปนาคณะประมง

ผศ.ดร. ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์คนที่ 9 และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งคณะประมง วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
May 18, 2023
Image

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ บุคลากรและนิสิต ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
May 18, 2023
Image

เคลียร์พลังลบ เพิ่มพลังบวก

โครงการอบรมเคลียร์พลังลบ เพิ่มพลังบวก ด้วยคลื่นเสียงบำบัด ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร ฝ่ายบริการวิชาการได้เชิญคุณจิตตินันท์ นันทไพบูลย์ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดประสบการณ์การบำบัดเพื่อการผ่อนคลายจิตใจด้วยคลื่นเสียงจาก ”ขันทิเบต” พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสร้างสมาธิและฟังเสียงตีขันทิเบตเพื่อเคลียร์พลังลบออกจากร่างกาย และเพิ่มพลังบวกให้กับจิตใจของผู้เข้าอบรมทุกท่าน
May 18, 2023

โครงการอาบป่า

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอาบป่า KU Forest Bathing คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมอาบป่าที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26-27 มกราคม 2566 เป็นกิจกรรมแนว Healthy Tourism โดยใช้ กาย ใจ ตา หู จมูก ปาก ในการสัมผัส ซึมซับบรรยากาศ เสียง กลิ่น ชิม และมอง ที่ได้สร้างสรรค์ในรูปการท่องเที่ยว และเปิดประสบการณ์ใหม่อย่างมีคุณค่า กิจกรรมอาบป่าครั้งนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับเชิญร่วมกิจกรรม ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ และบุคลากร รวมถึงกระบวนกร Facilitator และผู้ดำเนินโครงการ กว่า 40 คน กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ ดำเนินการพัฒนาวิจัยพื้นที่ สถานีและวิทยาเขตให้รองรับกิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้าง New Skill ให้กับกระบวนกรท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชน และสร้างการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบด้านสุขภาพ และธรรมชาติ
May 18, 2023
Image

HUM International Education Fair

ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อปริญญาโทในต่างประเทศ “HUM International Education Fair” วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30-16.00 น. กิจกรรมบรรยายการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ทั้ง 5 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่น ณ ห้อง 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 และบูธให้คำแนะนำ ณ โถงหน้าร้านถ่ายเอกสาร อาคารมนุษยศาสตร์ 1 มอบกระเช้าของขวัญขอบคุณวิทยากรที่มาให้คำแนะนำโดย ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
May 18, 2023
Image

แสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 38 ปี ณ โถงชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
May 18, 2023
Image

KU Academic Talk Series: In Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University

ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่และขอบคุณกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความช่วยเหลือและประสานงานด้านการต่างประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน KU Academic Talk Series: In Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
May 18, 2023

ภาพกิจกรรม

Image

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ และ Yunnan Around Asia Education Center (YAAE)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลี เพชราทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ พร้อม อาจารย์ ดร.ดีอนา คาซา ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับใหม่ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ และ Yunnan Around Asia Education Center (YAAE) ณ ห้อง401 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
February 23, 2024
Image

การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการทำงาน

ภาพกิจกรรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการทำงาน” ภาควิชาบัญชี และโครงการปริญญาตรีการบัญชีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 101 คน โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Maruay Garden Hotel การอบรมแบ่งเป็น 2 หัวข้อดังนี้ 1. การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในอาชีพ 2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการทำงาน วิทยากร: 1. อาจารย์ ดร.ภพพิศลย์ ภพอุดม 2. อาจารย์ธีรัตม์ ฉวีวรรณ 3. คุณชนกสุดา ชุมนานนท์ ** ผู้ที่สนใจจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการทำงาน” สามารถติดต่อเพื่อขอรับการประเมินราคาเบื้องต้นและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1.นางรัชดาภร เหง้าพรหมมินทร์ โทรศัพท์ 02-579-5566-8 ต่อ 1108 หรือ โทรศัพท์มือถือ 09-8780-0550 / E-mail: ac.human.ku@gmail.com 2.นางสาวงามชื่น หวานหอม โทรศัพท์ 02-579-5566-8 ต่อ
February 23, 2024
Image

ต้อนรับผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง รศ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และหัวหน้างานบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าพบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เพื่อหารือเกี่ยวกับการเทียบเคียงสมรรถนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ณ ห้องประชุม 300/6 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30-12.00 น.
February 20, 2024
Image

โครงการภาษาอังกฤษคิดส์อาสา ครั้งที่ 3

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นิสิตจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษคิดส์อาสา ครั้งที่ 3 ให้กับน้องๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตา ร่วมกันถ่ายทอดความรู้และทำกิจกรรมเข้าฐานร่วมกับนักเรียนผู้พิการทางสายตา ณ หอประชุม โรงเรียนสอนคนตาบอด เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://drive.google.com/…/1n7RYPZtQyBalg4XZCww5mb4a6ir…
February 16, 2024
Image

พิธีเปิดค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 8

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ไพรินทร์ กะทิพรมราช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 8 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละภูมิภาค ได้นำความรู้ที่ตนมีแลกเปลี่ยนกับนิสิต/นักศึกษาจากแต่ละสถาบันและชุมชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายนิสิต/นักศึกษาที่ได้ทำงานร่วมกัน ได้ร่วมเรียนรู้ สืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้าน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
February 13, 2024
Image

โครงการวัฒนธรรมความรู้สู่ความยั่งยืน (Knowledge Culture for Sustainability

ประมวลภาพโครงการวัฒนธรรมความรู้สู่ความยั่งยืน (Knowledge Culture for Sustainability) เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เดอะโลเคชั่น สวนผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดโครงการโดย ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะของบุคลากรสำนักงานเลขานุการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของคณะมนุษยศาสตร์ คือ “กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม” โดยเป็นการปรับทัศนคติของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและสามารถจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สานต่อจนเป็นวัฒนธรรมความรู้สู่ความยั่งยืนในอนาคต ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1tuTKExbr7rrrtRhvrWOgm9w…
February 13, 2024
Image

วันครบรอบก่อตั้งคณะประมง 2567

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งคณะประมง วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
February 4, 2024
Image

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 81 ปี

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ บุคลากร และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 81 ปี วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
February 2, 2024
Image

เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันขงจื๊อ และภาควิชาภาษาตะวันออก จัดโครงการ “เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567” ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 15.40 น. ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1ACYeL4f…
January 31, 2024
Image

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ครบรอบ 39 ปี วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
January 25, 2024
Image

สัมภาษณ์ TCAS รอบ Portfolio

ประมวลภาพบรรยากาศ สัมภาษณ์ TCAS รอบ Portfolio วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1LG0myfsPDrbpb1H1EJJ3haaRtCD…
January 25, 2024
Image

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (MOU) กับบริษัท เอดูเคชั่น พลัส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ กับบริษัท เอดูเคชั่น พลัส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิตตินาถ เลขาลิลิต ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (MOU) กับบริษัท เอดูเคชั่น พลัส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้คอร์สภาษาอังกฤษผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Eudpluz โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ปรับตัวในยุค Digital Disuption การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถทั้ง Upskill และ Reskill ในการเติบโตทางสังคมและการศึกษาที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ให้มีการพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษต่อนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
January 18, 2024
Image

โครงการ Healthy Mind Healthy Heart

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ฝ่ายกิจการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ Healthy Mind Healthy Heart (ส่งเสริมสุขภาพใจนิสิตคณะมนุษยศาสตร์) กิจกรรมในช่วงเช้า สำหรับอาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการพูดคุยสื่อสารเชิงบวก” และ “แนวทางการสังเกตแนวโน้มปัญหาด้านสุขภาพจิตของนิสิต” โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ พันตรี หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ และการเสวนา “แนวทางการสร้างกำลังใจแก่นิสิตที่มีแนวโน้มปัญหาด้านสุขภาพจิต” โดย ทีมหน่วยส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ งานส่งเสริมสุขภาวะและอาชีพ กองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมในช่วงบ่าย สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มีการทำกิจกรรม Happy Art Happy Heart (เติมพลังใจให้กันผ่านงานศิลปะ) และการแนะนำการให้บริการพร้อมช่องทางการติดต่อหน่วยงานดูแลจิตใจของนิสิต ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ 1. https://drive.google.com/…/1eD9m… 2. https://drive.google.com/…/1LtY0WGI8tL2Pem9…
January 14, 2024
Image

ทักษะการเป็นผู้ตัดสินวงดุริยางค์

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับครู บุคลากร และผู้เข้าร่วมอบรมและทดสอบทักษะการเป็นผู้ตัดสินวงดุริยางค์ โดยจะได้เรียนรู้ระบบการตัดสินตามมาตรฐานของสมาคมวงโยธวาทิตโลก World Association of Marching Show Bands (WAMSB) และ Drum Corps International (DCI) และเข้ารับการทดสอบการปฏิบัติหน้าที่จริงระหว่างการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน โดยกรมพลศึกษา ณ สนามศุภชลาศัย โดยผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการอบรม และผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินของ Music & Marching Arts International และ สมาคมวงโยธวาทิตโลก สาขาประเทศไทย (WAMSB Thailand)
January 14, 2024
Image

การบรรยายเชิงวิชาการจากศาสตราจารย์ ดร. โธมัส ชวาร์ทซ์ แห่งมหาวิทยาลัย Nihon

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จัดโครงการ เรื่อง “การบรรยายเชิงวิชาการจากศาสตราจารย์ ดร. โธมัส ชวาร์ทซ์ แห่งมหาวิทยาลัย Nihon” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 116 ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวเยอรมัน คือ ศาสตราจารย์ ดร. โธมัส ชวาร์ทซ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Nihon มาให้ความรู้แก่นิสิตและแลกเปลี่ยนในหัวข้อที่กำหนดอย่างกว้างขวาง ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/11GEDc5VYHwhW-QQVDZyZn…
January 6, 2024
Image

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 69 ปี

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 69 ปี
January 6, 2024
Image

แสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป ช่วงเช้า เวลา 7.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นเวลา 9.00 น. ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 4 ท่านดังนี้ 1. รศ.ดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา จากภาควิชาภาษาตะวันออก 2. ผศ.ดร.รัตนพล ชื่นค้า จากภาควิชาวรรณคดี 3. รศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน จากภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 4. ผศ.ดร.รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา จากภาควิชาวรรณคดี และหลักสูตรที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 17 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
January 6, 2024
Image

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ กับธีมงาน “พรหมลิขิต เพราะเรานั้นคู่กัน” วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ กล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และกิจกรรมมีดังนี้ – พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566 – พิธีมอบรางวัลคุณภาพการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2566 – พิธีมอบรางวัลผู้ทำชื่อเสียงให้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2566 – การแสดงบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ – รับประทานอาหารเย็น และชมการแสดงดนตรี 5 เพลง – ประกวดการนำเสนอ แบบคู่ “พรหมลิขิต : เพราะเรานั้นคู่กัน” – ประกาศผลรับเงินรางวัล ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ 1. https://drive.google.com/…/18gO9lJn1MYEFotEcCCeaZBeDTMQ… 2. https://o365ku-my.sharepoint.com/…/EjLAwIDREoNKrvXdZiIW…
January 6, 2024
Image

ทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

พิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ห้อง H Cafe ชั้น 1 และทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ ลานด้านหน้าอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1QEHgv6SICBFk…
January 3, 2024
Image

ต้อนรับ Prof. Dr.Wu Jianping อธิการบดี Huaqiao University

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr.Wu Jianping อธิการบดี Huaqiao University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมกันนี้ ได้รับชมการแสดงดนตรีจากวง Kasetsart Winds ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการฯ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย และได้เยี่ยมชมห้องสมุดสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย ช่วงท้ายของการชมการแสดงดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารจาก Huaqiao University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
January 3, 2024
Image

พิธีมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพพิธีมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 9.20 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และกล่าวเปิดงานโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่บริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1B7IalLUau7SVLcuOlbV66ezp5T…
January 3, 2024