Image

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์
อาจารย์ประจำจากภาควิชาดนตรี
สาขาดนตรีไทย

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น "ครูดนตรี ผู้สร้างแรงบันดาลใจ" ในโครงการเชิดชูเกียรติครูดนตรี พิจารณามอบรางวัลโดย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

#HumanitiesKU #Congratulations

Image

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์
อาจารย์ประจำจากภาควิชาดนตรี
สาขาดนตรีไทย

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น "ครูดนตรี ผู้สร้างแรงบันดาลใจ" ในโครงการเชิดชูเกียรติครูดนตรี พิจารณามอบรางวัลโดย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

#HumanitiesKU #Congratulations

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ​ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “Cultural Literacy”

คณะมนุษย​ศาสตร์​ขอเชิญ​ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “Cultural Literacy” โดยวิทยากร​ คุณพสุนธรา​ เทพปัญญา ณ​ ห้องประชุม​และแสดง​ดนตรี​ อาคารจุฬาภรณ์​พิศาล​ศิลป์​ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา​ 13.00​-16.00​ น. ลงทะเบียนได้ที่ https://qrco.de/beoTvA Faculty of Humanities Kasetsart University “Cultural Literacy” A Special Lecture by Pasuntra Dhebpunya Join us at HUM4 Concert Hall Feb 28, 13.00 To 16.00 PM The Lecture is in English. Register at : https://qrco.de/beoTvA
February 23, 2024
Featured image for “ขอเชิญ​ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “Cultural Literacy””

วายศึกษา วายสร้างสรรค์ วายยั่งยืน: Sustaining BL/Y Studies and Creative Sectors

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวายศึกษา วายสร้างสรรค์ วายยั่งยืน: Sustaining BL/Y Studies and Creative Sectors👨‍❤️‍👨 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567เวลา 10.00 – 17.00 น.ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร🍒 ลงทะเบียนร่วมงานได้ทาง https://kasets.art/DsVC86
February 22, 2024
Featured image for “วายศึกษา วายสร้างสรรค์ วายยั่งยืน: Sustaining BL/Y Studies and Creative Sectors”

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด STORY BOARD “มนุษยศาสตร์ : ศาสตร์ของความเป็นมนุษย์”

ขอเชิญชวน นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด STORY BOARD “มนุษยศาสตร์ : ศาสตร์ของความเป็นมนุษย์” ชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท – รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท – รางวัลชมเชย 5,000 บาท (2 รางวัล) รายละเอียด​การรับสมัคร​ https://drive.google.com/…/1-J66B7tvmzxZfMICZ4m8W4ImgEp… รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567
February 22, 2024
Featured image for “ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด STORY BOARD “มนุษยศาสตร์ : ศาสตร์ของความเป็นมนุษย์””

Japanese Education Fair

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาควิชาภาษาตะวันออก ขอเชิญพบกับกิจกรรมให้ความรู้ คำแนะนำ และข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นทั้งในและต่างประเทศสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ “Japanese Education Fair” พบกับบูธให้คำแนะนำการศึกษาภาษาญี่ปุ่นทั้งในและต่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 8 หน่วยงานและขอเชิญมาเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่านการแสดงเคียวเกง (Kyogen) ณ ห้องแสดงดนตรีชั้้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2567 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 1 กำหนดการ 09.30-13.00 น. เชิญชมบูธให้คำแนะนำการศึกษาภาษาญี่ปุ่น 11.30-12.30 น. กิจกรรมบรรยายเรื่อง “การศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น” (ห้อง 407 มน.4) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญาภรณ์ รัตนพงศ์ภิญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 13.00-16.00 น. เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่านการแสดงเคียวเกง (Kyogen) ครั้งที่ 2
February 20, 2024
Featured image for “Japanese Education Fair”

TCAS’67 คณะมนุษย​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตร​ศาสตร์​ รอบที่​ 2​ Quota

February 15, 2024
Featured image for “TCAS’67 คณะมนุษย​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตร​ศาสตร์​ รอบที่​ 2​ Quota”

การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น

[ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาภาษาญี่ปุ่น] สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้ “การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น” วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.30 ห้อง มนุษยศาสตร์ 1-116 “วัฒนธรรมหมากล้อมในสังคมญี่ปุ่น เกาหลี และ ไทย” วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.30 ห้อง มนุษยศาสตร์ 1-105 โดย วิทยากร ผศ.ดร.แสงเทียน รัตนเสรีวงษ์ อาจารย์ประจำคณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโอซากา Mr.Hong seokui นักเล่นหมากล้อมมืออาชีพ สมาคมหมากล้อมคันไซ ประเทศญี่ปุ่น Mr.Tomita Masahiro นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยโอซากา เข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf68zVf…/viewform…
January 30, 2024
Featured image for “การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น”

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 50 กับสถาบันขงจื๊อ มก.

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 50 กับสถาบันขงจื๊อ มก. ภาษาจีนระดับต้น ราคาเพียง 1,888 .- ภาษาจีนระดับกลาง ราคาเพียง 2,188 .- ภาษาจีนระดับสูง ราคาเพียง 2,388 .- สมัครได้ที่ลิงค์ https://citly.me/1EVsx รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ก.พ. 67 เปิดสอนภาษาจีนระดับต้น กลางเเละสูง โดยอาจารย์ชาวจีน สถาบันขงจื๊อ มก. เริ่มเรียนวันที่ 2-30 มี.ค. 67 เรียนทุกวันเสาร์ วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 5 ครั้ง (รวม 15 ชั่วโมง) เรียน ON-SITE ที่อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิเศษสำหรับนักเรียนสาธิต มก./นิสิต มก./บุคลากร มก. /ศิษย์เก่าสถาบันฯ จะได้รับส่วนลด 88 บาท พร้อมเเนบบัตรประจำตัวหรือใบประกาศนียบัตร
January 30, 2024
Featured image for “คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 50 กับสถาบันขงจื๊อ มก.”

ทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567

…เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรดีๆ หลักสูตร “ทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567”“หัวข้อ:การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอและเทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ”“หัวข้อ:เทคนิคการออกแบบเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”สำหรับผู้ที่สนใจอยากพัฒนาทักษะการนำเสนองานของตนเอง ดูมีสไตล์ไม่น่าเบื่อ (white triangle right) สนใจอย่ารอช้าสมัครเลยโดยมีการ บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรมากประสบการณ์1.ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์2.อาจารย์ ดร.ภานนท์ คุ้มสุภา เปิดอบรมได้เมื่อมีผู้สมัคร 15 คนขึ้นไป  สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน หรือคลิก link นี้ได้เลย! > https://docs.google.com/…/1FAIpQLScJ6Dvb8dgf47…/viewform
January 12, 2024
Featured image for “ทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567”

แนะนำ 3 โครงการดี ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์

แนะนำ 3 โครงการดี ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์ 1.โครงการเตรียมความพร้อมวัดระดับภาษาญี่ปุ่น การสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT จะไม่ยากอีกต่อไป สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยญชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ ดร.พัชราพรรณ สุวรรณกูฏ – Ph.D. (Japanese Studies)Osaka University, Japan, 2564 – M.A. (International Area Studies)University of Tsukuba, Japan, 2557 – อ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 หลักสูตร – ระดับ N2 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. – ระดับ N1 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30
January 6, 2024
Featured image for “แนะนำ 3 โครงการดี ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์”

มาพัฒนาตนเองกับ 5 หลักสูตรจากฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์

มาพัฒนาตนเองกับหลักสูตรเจ๋งๆ จากฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 1. หลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์” ระดับต้น, กลาง, สูง รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16 2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2567 “หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” 3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) 4. หลักสูตรการอบรมเสริมทักษะการพูดพิธีกรมืออาชีพ 5. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2567
January 4, 2024
Featured image for “มาพัฒนาตนเองกับ 5 หลักสูตรจากฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ​ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “Cultural Literacy”

คณะมนุษย​ศาสตร์​ขอเชิญ​ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “Cultural Literacy” โดยวิทยากร​ คุณพสุนธรา​ เทพปัญญา ณ​ ห้องประชุม​และแสดง​ดนตรี​ อาคารจุฬาภรณ์​พิศาล​ศิลป์​ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา​ 13.00​-16.00​ น. ลงทะเบียนได้ที่ https://qrco.de/beoTvA Faculty of Humanities Kasetsart University “Cultural Literacy” A Special Lecture by Pasuntra Dhebpunya Join us at HUM4 Concert Hall Feb 28, 13.00 To 16.00 PM The Lecture is in English. Register at : https://qrco.de/beoTvA
February 23, 2024
Featured image for “ขอเชิญ​ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “Cultural Literacy””

วายศึกษา วายสร้างสรรค์ วายยั่งยืน: Sustaining BL/Y Studies and Creative Sectors

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวายศึกษา วายสร้างสรรค์ วายยั่งยืน: Sustaining BL/Y Studies and Creative Sectors👨‍❤️‍👨 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567เวลา 10.00 – 17.00 น.ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร🍒 ลงทะเบียนร่วมงานได้ทาง https://kasets.art/DsVC86
February 22, 2024
Featured image for “วายศึกษา วายสร้างสรรค์ วายยั่งยืน: Sustaining BL/Y Studies and Creative Sectors”

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด STORY BOARD “มนุษยศาสตร์ : ศาสตร์ของความเป็นมนุษย์”

ขอเชิญชวน นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด STORY BOARD “มนุษยศาสตร์ : ศาสตร์ของความเป็นมนุษย์” ชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท – รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท – รางวัลชมเชย 5,000 บาท (2 รางวัล) รายละเอียด​การรับสมัคร​ https://drive.google.com/…/1-J66B7tvmzxZfMICZ4m8W4ImgEp… รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567
February 22, 2024
Featured image for “ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด STORY BOARD “มนุษยศาสตร์ : ศาสตร์ของความเป็นมนุษย์””

Japanese Education Fair

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาควิชาภาษาตะวันออก ขอเชิญพบกับกิจกรรมให้ความรู้ คำแนะนำ และข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นทั้งในและต่างประเทศสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ “Japanese Education Fair” พบกับบูธให้คำแนะนำการศึกษาภาษาญี่ปุ่นทั้งในและต่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 8 หน่วยงานและขอเชิญมาเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่านการแสดงเคียวเกง (Kyogen) ณ ห้องแสดงดนตรีชั้้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2567 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 1 กำหนดการ 09.30-13.00 น. เชิญชมบูธให้คำแนะนำการศึกษาภาษาญี่ปุ่น 11.30-12.30 น. กิจกรรมบรรยายเรื่อง “การศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น” (ห้อง 407 มน.4) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญาภรณ์ รัตนพงศ์ภิญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 13.00-16.00 น. เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่านการแสดงเคียวเกง (Kyogen) ครั้งที่ 2
February 20, 2024
Featured image for “Japanese Education Fair”

TCAS’67 คณะมนุษย​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตร​ศาสตร์​ รอบที่​ 2​ Quota

February 15, 2024
Featured image for “TCAS’67 คณะมนุษย​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตร​ศาสตร์​ รอบที่​ 2​ Quota”

การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น

[ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาภาษาญี่ปุ่น] สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้ “การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น” วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.30 ห้อง มนุษยศาสตร์ 1-116 “วัฒนธรรมหมากล้อมในสังคมญี่ปุ่น เกาหลี และ ไทย” วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.30 ห้อง มนุษยศาสตร์ 1-105 โดย วิทยากร ผศ.ดร.แสงเทียน รัตนเสรีวงษ์ อาจารย์ประจำคณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโอซากา Mr.Hong seokui นักเล่นหมากล้อมมืออาชีพ สมาคมหมากล้อมคันไซ ประเทศญี่ปุ่น Mr.Tomita Masahiro นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยโอซากา เข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf68zVf…/viewform…
January 30, 2024
Featured image for “การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น”

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 50 กับสถาบันขงจื๊อ มก.

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 50 กับสถาบันขงจื๊อ มก. ภาษาจีนระดับต้น ราคาเพียง 1,888 .- ภาษาจีนระดับกลาง ราคาเพียง 2,188 .- ภาษาจีนระดับสูง ราคาเพียง 2,388 .- สมัครได้ที่ลิงค์ https://citly.me/1EVsx รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ก.พ. 67 เปิดสอนภาษาจีนระดับต้น กลางเเละสูง โดยอาจารย์ชาวจีน สถาบันขงจื๊อ มก. เริ่มเรียนวันที่ 2-30 มี.ค. 67 เรียนทุกวันเสาร์ วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 5 ครั้ง (รวม 15 ชั่วโมง) เรียน ON-SITE ที่อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิเศษสำหรับนักเรียนสาธิต มก./นิสิต มก./บุคลากร มก. /ศิษย์เก่าสถาบันฯ จะได้รับส่วนลด 88 บาท พร้อมเเนบบัตรประจำตัวหรือใบประกาศนียบัตร
January 30, 2024
Featured image for “คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 50 กับสถาบันขงจื๊อ มก.”

ทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567

…เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรดีๆ หลักสูตร “ทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567”“หัวข้อ:การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอและเทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ”“หัวข้อ:เทคนิคการออกแบบเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”สำหรับผู้ที่สนใจอยากพัฒนาทักษะการนำเสนองานของตนเอง ดูมีสไตล์ไม่น่าเบื่อ (white triangle right) สนใจอย่ารอช้าสมัครเลยโดยมีการ บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรมากประสบการณ์1.ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์2.อาจารย์ ดร.ภานนท์ คุ้มสุภา เปิดอบรมได้เมื่อมีผู้สมัคร 15 คนขึ้นไป  สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน หรือคลิก link นี้ได้เลย! > https://docs.google.com/…/1FAIpQLScJ6Dvb8dgf47…/viewform
January 12, 2024
Featured image for “ทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567”

แนะนำ 3 โครงการดี ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์

แนะนำ 3 โครงการดี ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์ 1.โครงการเตรียมความพร้อมวัดระดับภาษาญี่ปุ่น การสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT จะไม่ยากอีกต่อไป สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยญชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ ดร.พัชราพรรณ สุวรรณกูฏ – Ph.D. (Japanese Studies)Osaka University, Japan, 2564 – M.A. (International Area Studies)University of Tsukuba, Japan, 2557 – อ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 หลักสูตร – ระดับ N2 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. – ระดับ N1 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30
January 6, 2024
Featured image for “แนะนำ 3 โครงการดี ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์”

มาพัฒนาตนเองกับ 5 หลักสูตรจากฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์

มาพัฒนาตนเองกับหลักสูตรเจ๋งๆ จากฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 1. หลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์” ระดับต้น, กลาง, สูง รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16 2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2567 “หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” 3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) 4. หลักสูตรการอบรมเสริมทักษะการพูดพิธีกรมืออาชีพ 5. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2567
January 4, 2024
Featured image for “มาพัฒนาตนเองกับ 5 หลักสูตรจากฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์”

ข่าวประชาสัมพันธ์

Featured image for “ขอเชิญ​ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “Cultural Literacy””

ขอเชิญ​ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “Cultural Literacy”

คณะมนุษย​ศาสตร์​ขอเชิญ​ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “Cultural Literacy” โดยวิทยากร​ คุณพสุนธรา​ เทพปัญญา ณ​ ห้องประชุม​และแสดง​ดนตรี​ อาคารจุฬาภรณ์​พิศาล​ศิลป์​ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา​ 13.00​-16.00​ น. ลงทะเบียนได้ที่ https://qrco.de/beoTvA Faculty of Humanities Kasetsart University “Cultural Literacy” A Special Lecture by Pasuntra Dhebpunya Join us at HUM4 Concert Hall Feb 28, 13.00 To 16.00 PM The Lecture is in English. Register at : https://qrco.de/beoTvA
February 23, 2024
Featured image for “วายศึกษา วายสร้างสรรค์ วายยั่งยืน: Sustaining BL/Y Studies and Creative Sectors”

วายศึกษา วายสร้างสรรค์ วายยั่งยืน: Sustaining BL/Y Studies and Creative Sectors

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวายศึกษา วายสร้างสรรค์ วายยั่งยืน: Sustaining BL/Y Studies and Creative Sectors👨‍❤️‍👨 วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567เวลา 10.00 – 17.00 น.ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร🍒 ลงทะเบียนร่วมงานได้ทาง https://kasets.art/DsVC86
February 22, 2024
Featured image for “ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด STORY BOARD “มนุษยศาสตร์ : ศาสตร์ของความเป็นมนุษย์””

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด STORY BOARD “มนุษยศาสตร์ : ศาสตร์ของความเป็นมนุษย์”

ขอเชิญชวน นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด STORY BOARD “มนุษยศาสตร์ : ศาสตร์ของความเป็นมนุษย์” ชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท – รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท – รางวัลชมเชย 5,000 บาท (2 รางวัล) รายละเอียด​การรับสมัคร​ https://drive.google.com/…/1-J66B7tvmzxZfMICZ4m8W4ImgEp… รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567
February 22, 2024
Featured image for “Japanese Education Fair”

Japanese Education Fair

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาควิชาภาษาตะวันออก ขอเชิญพบกับกิจกรรมให้ความรู้ คำแนะนำ และข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นทั้งในและต่างประเทศสำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ “Japanese Education Fair” พบกับบูธให้คำแนะนำการศึกษาภาษาญี่ปุ่นทั้งในและต่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 8 หน่วยงานและขอเชิญมาเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่านการแสดงเคียวเกง (Kyogen) ณ ห้องแสดงดนตรีชั้้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2567 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 1 กำหนดการ 09.30-13.00 น. เชิญชมบูธให้คำแนะนำการศึกษาภาษาญี่ปุ่น 11.30-12.30 น. กิจกรรมบรรยายเรื่อง “การศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น” (ห้อง 407 มน.4) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญาภรณ์ รัตนพงศ์ภิญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 13.00-16.00 น. เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่านการแสดงเคียวเกง (Kyogen) ครั้งที่ 2
February 20, 2024
Featured image for “TCAS’67 คณะมนุษย​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตร​ศาสตร์​ รอบที่​ 2​ Quota”

TCAS’67 คณะมนุษย​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตร​ศาสตร์​ รอบที่​ 2​ Quota

February 15, 2024
Featured image for “การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น”

การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น

[ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาภาษาญี่ปุ่น] สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้ “การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น” วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.30 ห้อง มนุษยศาสตร์ 1-116 “วัฒนธรรมหมากล้อมในสังคมญี่ปุ่น เกาหลี และ ไทย” วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.30 ห้อง มนุษยศาสตร์ 1-105 โดย วิทยากร ผศ.ดร.แสงเทียน รัตนเสรีวงษ์ อาจารย์ประจำคณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโอซากา Mr.Hong seokui นักเล่นหมากล้อมมืออาชีพ สมาคมหมากล้อมคันไซ ประเทศญี่ปุ่น Mr.Tomita Masahiro นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยโอซากา เข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf68zVf…/viewform…
January 30, 2024
Featured image for “คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 50 กับสถาบันขงจื๊อ มก.”

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 50 กับสถาบันขงจื๊อ มก.

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 50 กับสถาบันขงจื๊อ มก. ภาษาจีนระดับต้น ราคาเพียง 1,888 .- ภาษาจีนระดับกลาง ราคาเพียง 2,188 .- ภาษาจีนระดับสูง ราคาเพียง 2,388 .- สมัครได้ที่ลิงค์ https://citly.me/1EVsx รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ก.พ. 67 เปิดสอนภาษาจีนระดับต้น กลางเเละสูง โดยอาจารย์ชาวจีน สถาบันขงจื๊อ มก. เริ่มเรียนวันที่ 2-30 มี.ค. 67 เรียนทุกวันเสาร์ วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 5 ครั้ง (รวม 15 ชั่วโมง) เรียน ON-SITE ที่อาคารมนุษยศาสตร์ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิเศษสำหรับนักเรียนสาธิต มก./นิสิต มก./บุคลากร มก. /ศิษย์เก่าสถาบันฯ จะได้รับส่วนลด 88 บาท พร้อมเเนบบัตรประจำตัวหรือใบประกาศนียบัตร
January 30, 2024
Featured image for “ทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567”

ทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567

…เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรดีๆ หลักสูตร “ทักษะการสื่อสารและการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567”“หัวข้อ:การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอและเทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ”“หัวข้อ:เทคนิคการออกแบบเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”สำหรับผู้ที่สนใจอยากพัฒนาทักษะการนำเสนองานของตนเอง ดูมีสไตล์ไม่น่าเบื่อ (white triangle right) สนใจอย่ารอช้าสมัครเลยโดยมีการ บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรมากประสบการณ์1.ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์2.อาจารย์ ดร.ภานนท์ คุ้มสุภา เปิดอบรมได้เมื่อมีผู้สมัคร 15 คนขึ้นไป  สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียน หรือคลิก link นี้ได้เลย! > https://docs.google.com/…/1FAIpQLScJ6Dvb8dgf47…/viewform
January 12, 2024
Featured image for “แนะนำ 3 โครงการดี ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์”

แนะนำ 3 โครงการดี ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์

แนะนำ 3 โครงการดี ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์ 1.โครงการเตรียมความพร้อมวัดระดับภาษาญี่ปุ่น การสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT จะไม่ยากอีกต่อไป สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยญชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ ดร.พัชราพรรณ สุวรรณกูฏ – Ph.D. (Japanese Studies)Osaka University, Japan, 2564 – M.A. (International Area Studies)University of Tsukuba, Japan, 2557 – อ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 หลักสูตร – ระดับ N2 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. – ระดับ N1 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30
January 6, 2024
Featured image for “มาพัฒนาตนเองกับ 5 หลักสูตรจากฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์”

มาพัฒนาตนเองกับ 5 หลักสูตรจากฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์

มาพัฒนาตนเองกับหลักสูตรเจ๋งๆ จากฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้ 1. หลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์” ระดับต้น, กลาง, สูง รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16 2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2567 “หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” 3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) 4. หลักสูตรการอบรมเสริมทักษะการพูดพิธีกรมืออาชีพ 5. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2567
January 4, 2024