ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2566)

ดาวน์โหลดไฟล์

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ดาวน์โหลดไฟล์

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566)

ดาวน์โหลดไฟล์

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2567)

ดาวน์โหลดไฟล์