เคลียร์พลังลบ เพิ่มพลังบวก

chatchanon.c@gpm.global

โครงการอบรมเคลียร์พลังลบ เพิ่มพลังบวก ด้วยคลื่นเสียงบำบัด ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร ฝ่ายบริการวิชาการได้เชิญคุณจิตตินันท์ นันทไพบูลย์ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดประสบการณ์การบำบัดเพื่อการผ่อนคลายจิตใจด้วยคลื่นเสียงจาก ”ขันทิเบต” พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสร้างสมาธิและฟังเสียงตีขันทิเบตเพื่อเคลียร์พลังลบออกจากร่างกาย และเพิ่มพลังบวกให้กับจิตใจของผู้เข้าอบรมทุกท่าน

โครงการอาบป่า

chatchanon.c@gpm.global

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอาบป่า KU Forest Bathing คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมอาบป่าที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26-27 มกราคม 2566 เป็นกิจกรรมแนว Healthy Tourism โดยใช้ กาย ใจ ตา หู จมูก ปาก ในการสัมผัส ซึมซับบรรยากาศ เสียง กลิ่น ชิม และมอง ที่ได้สร้างสรรค์ในรูปการท่องเที่ยว และเปิดประสบการณ์ใหม่อย่างมีคุณค่า กิจกรรมอาบป่าครั้งนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับเชิญร่วมกิจกรรม ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ และบุคลากร รวมถึงกระบวนกร Facilitator และผู้ดำเนินโครงการ กว่า 40 คน กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ ดำเนินการพัฒนาวิจัยพื้นที่ สถานีและวิทยาเขตให้รองรับกิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้าง New Skill ให้กับกระบวนกรท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชน และสร้างการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบด้านสุขภาพ และธรรมชาติ …

HUM International Education Fair

chatchanon.c@gpm.global

ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อปริญญาโทในต่างประเทศ “HUM International Education Fair” วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30-16.00 น. กิจกรรมบรรยายการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ทั้ง 5 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่น ณ ห้อง 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 และบูธให้คำแนะนำ ณ โถงหน้าร้านถ่ายเอกสาร อาคารมนุษยศาสตร์ 1 มอบกระเช้าของขวัญขอบคุณวิทยากรที่มาให้คำแนะนำโดย ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

แสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์

chatchanon.c@gpm.global

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 38 ปี ณ โถงชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU Academic Talk Series: In Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University

chatchanon.c@gpm.global

ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่และขอบคุณกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความช่วยเหลือและประสานงานด้านการต่างประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน KU Academic Talk Series: In Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา