ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยระดับนานาชาติ “อาบป่า: พลังแห่งการเยียวยาของมนุษยศาสตร์”

ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายด้านการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยระดับนานาชาติ “อาบป่า: พลังแห่งการเยียวยาของมนุษยศาสตร์” (The International Research Workshop and Conference “Forest Bathing: The Healing Power of Humanities) วิทยากร: Prof. Qing Li, M.D., Ph.D. (Nippon Medical School, Japan) Assoc. Prof. Kirsten McEwan, Ph.D. (University of Derby, UK) Mr. Gary Evans (The Forest Bathing Institute, UK) วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 08.00 – 14.00 น. ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 …

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ได้รับเชิญเป็นผู้แสดงปาฐกถา (Keynote Speaker) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ LGBTQ Issues and the Globalization of “BL”

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์; อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้แสดงปาฐกถา (Keynote Speaker) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ LGBTQ Issues and the Globalization of “BL” ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ Meiji University, Nakano Campus ประเทศญี่ปุ่น

คอนเสิร์ต KASETSART WINDS x THE SWEAT ROCK   Road to Texas II “Nostalgia”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงคอนเสิร์ตระดมทุน Road to Texas ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายนนี้​ เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุม​และแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ชื่อชุดการแสดง คอนเสิร์ต Road to Texas II “Nostalgia” โดย วง Kasetsart Winds จะประชันและบรรเลงร่วมกับวง the Sweat Rock ในบทเพลงที่ชวนให้ผู้ชมหวนคะนึงถึงความหลังยุค 70’s – 90’s หลากหลายอารมณ์เพลง ทั้ง เพลงรักหวาน ๆ และ เพลง Hard Rock มันส์สุดเหวี่ยง

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คติและความหมายแห่งโบราณราชประเพณี”

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ร่วมกับภาควิชาวรรณคดีและภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ คติและความหมายแห่งโบราณราชประเพณี” เฉลิมฉลองวาระ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คอนเสิร์ต KASETSART WINDS Road to Texas

Kasetsart Winds กับเส้นทางไปแสดงมรดกวัฒนธรรมและดนตรีในงานประชุมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับวงดุริยางค์เครื่องลมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวคำอวยพรปีใหม่

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวคำอวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากร และรายงานความก้าวหน้าในการบริหารงานที่ผ่านมาและสิ่งที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตของคณะมนุษยศาสตร์

Piano Extravaganza in Honor of Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother’s 90th Birthday

คอนเสิร์ตเปียโนครั้งแรกของคณะมนุษยศาสตร์ กับบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเปียโนแสดงร่วมกับวงดุริยางค์เครื่องลมแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบทเพลงสำหรับเปียโน 2 และ 4 หลังที่ประพันธ์โดย Rachmaninoff, Saint-Saëns, Vivaldi, และ Abrue เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 90 พรรษา