ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงภายในอาคาร 1 ส่วนภาควิชาภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 และชั้น 3 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566