ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องฉายภาพมีเดียโปรเจคเตอร์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566