ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in One จำนวน 44 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567