ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567