ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเปลี่ยนลวดสลิงลิฟต์โดยสาร 1,2 และ 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 4 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566