ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์แบบควบคุมการเคลื่อนไหวได้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง