ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนลวดสลิงลิฟต์โดยสาร 1,2 และ 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง