ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารมนุษยศาสตร์ 2 และอาคารมนุษยศาสตร์ 4 จำนวน 270 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง