ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงลิฟต์ ฮิตาชิ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง