ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคาร ๑ ส่วนภาควิชาภาษาต่างประเทศ ชั้น ๒ และชั้น ๓ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)