ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศอาคารมนุษยศาสตร์ 1 และ 3 จำนวน 248 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง