ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะมนุษยศาสตร จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2566 – สิ้นสุด 30 กันยายน 2567)