ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะในต่างประเทศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง