ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิฟต์โดยสาร 1, 2 และ 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง