ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารมนุษยศาสตร์ 4 (ห้องประชุมและแสดงดนตรีชั้น 2) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง