ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ชนิด All in one ความเร็วไม่ต่ำกว่า Core i5 จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง