ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องภาพยนตร์ดิจิทัลและส่วนประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)