ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๔ x ยาว ๑๘๐ x สูง ๗๔ ซม. จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง