ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเดินทางไปทัศนศึกษาโครงการเสริมทักษะความรู้ภาษาจีนผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง