ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม วิถีข้าว วิถีไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน