ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาทำความสะอาดคณะมนุษยศาสตร์ (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)