ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะสนามสำหรับที่นั่งพักของนิสิต จำนวน 22 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง