ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะสนามสำหรับที่นั่งพักของนิสิต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง