ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับที่นั่งพักของนิสิตและห้องสมุด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง