ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรี ออร์ฟ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง