ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565)