ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลแบบไม่มีกระจกสะท้อนภาพและส่วนประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)