ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 74 x ยาว 180 x สูง 74 ซม. จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง