ซื้อกล้องโทรทัศน์แบบควบคุมการเคลื่อนไหวได้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง