เทคโนโลยีสารสนเทศ

Image

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยระดับนานาชาติ “อาบป่า: พลังแห่งการเยียวยาของมนุษยศาสตร์”

November 24, 2023

โครงการอบรมดีๆ ของเดือน มกราคม-มีนาคม ปี 2667 เปิดให้สมัครแล้ววันนี้

November 24, 2023

Rhythm of Life “ฟังเพลงพ่อ คลอเสียงน้ำ” ครั้งที่ 4

November 24, 2023

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพผลงานศิลปะของศิลปินชั้นนำ เพื่อบริจาคสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

November 21, 2023

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ได้รับเชิญเป็นผู้แสดงปาฐกถา (Keynote Speaker) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ LGBTQ Issues and the Globalization of “BL”

November 16, 2023

KU-EPT ตะลุยโจทย์ คอร์สเตรียมสอบ KU-EPT

November 13, 2023

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 49 กับสถาบันขงจื๊อ มก.

November 6, 2023

KU-HUM Academic Talk Series: In Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University

October 1, 2023

TCAS67 คณะมนุษยศาสตร์ “โครงการช้างเผือก”

September 13, 2023

คอนเสิร์ต KASETSART WINDS x THE SWEAT ROCK   Road to Texas II “Nostalgia”

September 13, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยระดับนานาชาติ “อาบป่า: พลังแห่งการเยียวยาของมนุษยศาสตร์”

November 24, 2023

โครงการอบรมดีๆ ของเดือน มกราคม-มีนาคม ปี 2667 เปิดให้สมัครแล้ววันนี้

November 24, 2023

Rhythm of Life “ฟังเพลงพ่อ คลอเสียงน้ำ” ครั้งที่ 4

November 24, 2023

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพผลงานศิลปะของศิลปินชั้นนำ เพื่อบริจาคสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

November 21, 2023

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ได้รับเชิญเป็นผู้แสดงปาฐกถา (Keynote Speaker) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ LGBTQ Issues and the Globalization of “BL”

November 16, 2023

KU-EPT ตะลุยโจทย์ คอร์สเตรียมสอบ KU-EPT

November 13, 2023

คอร์สเรียนภาษาจีน ON-SITE รุ่นที่ 49 กับสถาบันขงจื๊อ มก.

November 6, 2023

KU-HUM Academic Talk Series: In Celebration of the 80th Anniversary of Kasetsart University

October 1, 2023

TCAS67 คณะมนุษยศาสตร์ “โครงการช้างเผือก”

September 13, 2023

คอนเสิร์ต KASETSART WINDS x THE SWEAT ROCK   Road to Texas II “Nostalgia”

September 13, 2023

    บทความและองค์ความรู้