การเงินและพัสดุ

Image

Join the Ultimate Adventure with Ayutthaya Friendship Vibes!

July 18, 2024

โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีอังกฤษ

July 17, 2024

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชัน Duolingo” (Level-Up your English with Duolingo)

July 13, 2024

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ “สดุดีศรีรามาธิบดินทร์ พระทศมินทรราชา”

July 5, 2024

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนามในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก พ.ศ.2567

July 5, 2024

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

July 2, 2024

มาแล้ววววว!!! คอร์สเรียนภาษารุ่น 17 สมัครเลยตั้งแต่วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2567

July 2, 2024

ตีกรับขับเสภา อาศรมเสภาเพาะกล้า รุ่นที่ 1

June 24, 2024

คณะมนุษยศาสตร์ยินดีต้อนรับ Dr. Mary Jane Ainslie

June 13, 2024

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 3)

June 4, 2024

Join the Ultimate Adventure with Ayutthaya Friendship Vibes!

July 18, 2024

โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีอังกฤษ

July 17, 2024

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชัน Duolingo” (Level-Up your English with Duolingo)

July 13, 2024

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ “สดุดีศรีรามาธิบดินทร์ พระทศมินทรราชา”

July 5, 2024

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนามในโอกาสที่ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก พ.ศ.2567

July 5, 2024

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

July 2, 2024

มาแล้ววววว!!! คอร์สเรียนภาษารุ่น 17 สมัครเลยตั้งแต่วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2567

July 2, 2024

ตีกรับขับเสภา อาศรมเสภาเพาะกล้า รุ่นที่ 1

June 24, 2024

คณะมนุษยศาสตร์ยินดีต้อนรับ Dr. Mary Jane Ainslie

June 13, 2024

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 3)

June 4, 2024

    บทความและองค์ความรู้