วิดีโอวงเสวนาร่วมพูดคุยกับนักแสดง ผู้กำกับ กับกระแสซีรีย์วาย  (Boys Love) และนักวิชาการในหัวข้อ LGBTQ+ Visibility & Representation in Thai Boys Love Series

Image

หนึ่งในผู้ร่วมเสวนาคือ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ ผู้สนใจวรรณกรรมร่วมสมัย วัฒนธรรมวาย และวัฒนธรรมสกรีน

June 12, 2023