ดนตรีในสวน

Image

วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – KU Wind Symphony ร่วมบรรเลง “ดนตรีในสวน เพื่อความสุขและความหวัง” ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ “ทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยการสนับสนุนจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมด้วยช่วยกันสร้างความสุขให้กรุงเทพมหานคร เมืองแห่งความหวังของเรา

June 12, 2023