โครงการ Workshop การแปลบทภาพยนตร์

Image

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ Workshop การแปลบทภาพยนตร์ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องบรรยาย 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 ชั้น 1 เวลา 13.00-17.00 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และวิทยากรผู้มากไปด้วยประสบการณ์ที่มาให้ความรู้ทั้ง 3 ท่าน มุ่งเน้นการทำให้เข้าใจการสื่อสาร คำศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในภาพยนตร์ ได้แก่

1. คุณตุ้ย ทศพร รุ่งวิทยา Director: Production and Technical / Disney Character Voices International

2. คุณปอม พรรษรัตน์ พลสุวรรณา Translator

3. คุณตี๋ รัตนชัย เหลืองวงศ์งาม Dubbing Director / Translator

และทีมงาน Translation Workshop – Iyuno Thailand Team

1. คุณกนก ดาราประภากาย Operations Manager / Management

2. คุณไตรภพ สังข์ขำ Dubbing Team Leader / TH Dubbing Team

3. คุณณัฐมน อะมะตะ Script Editor / TH Dubbing Team

4. คุณอุวรรณี วิบูลย์สิทธิเสรี Subtitle Editor / OTT3 Team

5. คุณธัญญนันทน์ เยือกเย็น Creative Lead / Creative Team

6. คุณวราลักษณ์ มหาโภคา Project Manager / TH Dubbing Team

7. คุณฐิติชญานันต์ ภู่พุ่ม Dubbing Producer / TH Dubbing Team

8. คุณพิชชากร อ้นมี Project Co / TH Dubbing Team

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1Ocj9JlrtpLa7yJcRajqbLyRXaCx…

November 23, 2023