โครงการอาบป่า

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอาบป่า KU Forest Bathing

คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมอาบป่าที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26-27 มกราคม 2566 เป็นกิจกรรมแนว Healthy Tourism โดยใช้ กาย ใจ ตา หู จมูก ปาก ในการสัมผัส ซึมซับบรรยากาศ เสียง กลิ่น ชิม และมอง ที่ได้สร้างสรรค์ในรูปการท่องเที่ยว และเปิดประสบการณ์ใหม่อย่างมีคุณค่า

กิจกรรมอาบป่าครั้งนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับเชิญร่วมกิจกรรม ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ และบุคลากร รวมถึงกระบวนกร Facilitator และผู้ดำเนินโครงการ กว่า 40 คน

กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ และคณะวนศาสตร์ ดำเนินการพัฒนาวิจัยพื้นที่ สถานีและวิทยาเขตให้รองรับกิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้าง New Skill ให้กับกระบวนกรท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชน และสร้างการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบด้านสุขภาพ และธรรมชาติ สามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://kasets.art/wVnM36

May 18, 2023