โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในความเป็นมนุษยศาสตร์ประยุกต์

Image

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในความเป็นมนุษยศาสตร์ประยุกต์

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในความเป็นมนุษยศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันอังคารที่ 8 และวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม Garden Cliff Resort & Spa Pattaya อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยเป็นการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรสายวิชาการที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการที่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี ในการวางแผนสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพที่สูงขึ้น โดยการนำองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์มาสร้างเป็นนวัตกรรมในการทำงานและงานวิจัย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิชาการในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการสืบไป

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

https://kasets.art/FweHH3 และ https://kasets.art/pQysUj

May 18, 2023