โครงการทฤษฎีดนตรีสำหรับการพัฒนาเด็ก

Image

ประมวลภาพหลักสูตรอบรม “โครงการทฤษฎีดนตรีสำหรับการพัฒนาเด็ก” จัดโดยศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 10,11 และ 12 พฤศจิกายน 2566 โดยเป็นหลักสูตรเพื่อนำความรู้ทางด้านดนตรีโคดายและ Orff Schulwerk มาประยุกต์ใช้สำหรับการบูรณาการดนตรีกับการสอนในห้องเรียน ให้ความรู้และเทคนิค รวมถึงการทำกิจกรรมนันทนาการในห้องเรียนเพื่อให้เด็กมีความสนใจในห้องเรียนมากขึ้น โดยมีหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตรดังนี้

1. “การใช้หลักสอน Orff Schulwerk สำหรับเด็กปฐมวัย” โดย อาจารย์สุธาวดี ชัยชนะวงศ์ (อ.เตย)

2. “บูรณาการดนตรีสู่ห้องเรียน” โดย อาจารย์ฐานันดร ชูประกาย (อ.สอ)

3. “แนวคิดของโคดาย ที่นำมาใช้ในการสอนดนตรี” โดย อาจารย์งามตา นันทขว้าง (อ.อิงค์)

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

1.​ https://drive.google.com/…/1GR…

2. https://drive.google.com/…/1hZmCpqfhoAjpJXMJaODTbd55Z6T…

3. https://drive.google.com/…/1wraPAdYuhC7CKrKe…

November 13, 2023