แสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์

Image

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 38 ปี ณ โถงชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

May 18, 2023