เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567

Image

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันขงจื๊อ และภาควิชาภาษาตะวันออก จัดโครงการ “เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567”

ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 15.40 น. ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่

https://drive.google.com/…/1ACYeL4f…

January 31, 2024