เคลียร์พลังลบ เพิ่มพลังบวก

Image

โครงการอบรมเคลียร์พลังลบ เพิ่มพลังบวก ด้วยคลื่นเสียงบำบัด ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร

ฝ่ายบริการวิชาการได้เชิญคุณจิตตินันท์ นันทไพบูลย์ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดประสบการณ์การบำบัดเพื่อการผ่อนคลายจิตใจด้วยคลื่นเสียงจาก ”ขันทิเบต” พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสร้างสมาธิและฟังเสียงตีขันทิเบตเพื่อเคลียร์พลังลบออกจากร่างกาย และเพิ่มพลังบวกให้กับจิตใจของผู้เข้าอบรมทุกท่าน

May 18, 2023