อาบป่า: พลังแห่งการเยียวยาของมนุษยศาสตร์

Image

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์; ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ และศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายด้านการวิจัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยระดับนานาชาติ “อาบป่า: พลังแห่งการเยียวยาของมนุษยศาสตร์” (The International Research Workshop and Conference “Forest Bathing: The Healing Power of Humanities) ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ Prof. Qing Li, M.D., Ph.D. (Nippon Medical School, Japan) พร้อมด้วยนักวิชาการด้านการอาบป่า ได้แก่ Assoc. Prof. Kirsten McEwan, Ph.D. (University of Derby, UK) และ Mr. Gary Evans (The Forest Bathing Institute, UK) การจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัย นักอาบป่าในประเทศไทยเป็นอย่างมาก และนำไปสู่การสร้างความร่วมมือเครือข่ายการวิจัยด้านการอาบป่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

January 3, 2024