สัมภาษณ์ TCAS รอบ Portfolio

Image

ประมวลภาพบรรยากาศ สัมภาษณ์ TCAS รอบ Portfolio วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1LG0myfsPDrbpb1H1EJJ3haaRtCD…

January 25, 2024