วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี

Image

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ บุคลากรและนิสิต ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

May 18, 2023