วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 81 ปี

Image

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ บุคลากร และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 81 ปี วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

February 2, 2024